RAMOWY HARMONOGRAM
KURSY I SZKOLENIA 2019

 

Kursy CHROMATOGRAFICZNE

Praktyczna chromatografia cieczowa HPLC z elementami spektrometrii mas LC-MS – warsztatowy kurs laboratoryjny

Lublin: 11 – 15 marca 2019
Lublin: 01 – 05 kwietnia 2019
Lublin: 13 – 17 maja 2019
Lublin: 03 – 07 czerwca 2019
Lublin: 09 – 13 września 2019
Lublin: IV kwartał 2019

Praktyczna chromatografia gazowa GC z elementami spektrometrii mas GC-MS – warsztatowy kurs laboratoryjny

Lublin: 18 – 22 marca 2019
Lublin: 08 – 12 kwietnia 2019
Lublin: 20 – 24 maja 2019
Lublin: 10 – 14 czerwca 2019
Lublin: 16 – 20 września 2019
Lublin: IV kwartał 2019

Metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej – praktyczny kurs laboratoryjny

Lublin: 04 – 08 marca 2019
Lublin27 – 31 maja 2019
Lublin: III kwartał 2019
Lublin: IV kwartał 2019

Chromatografia gazowa i cieczowa sprzężona ze spektrometrem masowym – praktyczny kurs laboratoryjny

Lublin: 27 – 29 marca 2019
Lublin: 17 – 19 czrwca 2019
Lublin: III kwartał 2019
Lublin: IV kwartał 2019


Kursy WEEKENDOWE

Weekendowy kurs na auditora wewnętrznego PN-EN ISO/IEC 17025

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: IV kwartał 2019
Rzeszów:   II kwartał 2019
Rzeszów:   III i IV kwartał 2019
Kraków:     II kwartał 2019
Kraków:     III i IV kwartał 2019

Szkolenia jednodniowe – 2019

Optymalizacja procesu chromatograficznego RP-HPLC

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: IV kwartał 2019

Optymalizacja i problemy w analizie metodą chromatografii gazowej GC

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: IV kwartał 2019

Walidacja metod HPLC – od teorii do praktyki (zajęcia zawierają dodatkowy moduł dla farmaceutów)

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

 Walidacja metod GC – od teorii do praktyki

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

Chromatografia Jonowa – doskonalenie kompetencji technicznych

Warszawa: II i IV kwartał 2019
Wrocław:    III kwartał 2019
Kraków:      III i IV kwartał 2019

Analiza statystyczna w laboratorium – warsztaty komputerowe

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: III kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Wrocław:    IV kwartał 2019

 Analiza statystyczna w laboratorium dla zaawansowanych – warsztaty komputerowe

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: III kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Wrocław:   IV kwartał 2019

Walidacja metod badawczych – warsztaty

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: III i IV kwartał 2019
Kraków:      II kwartał 2019
Kraków:      IV kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Wrocław:    IV kwartał 2019

Szacowanie niepewności w badaniach laboratoryjnych – warsztaty

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: III i IV kwartał 2019
Kraków:      II kwartał 2019
Kraków:      IV kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Wrocław:    IV kwartał 2019

Metody sterowania jakością badań w laboratorium analitycznym

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: III i IV kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Kraków:      II kwartał 2019
Wrocław:    IV kwartał 2019

Walidacja metod badawczych, szacowanie niepewności i statystyka w laboratorium badawczym – warsztaty komputerowe

Busko Zdrój: II kwartał 2019
Busko Zdrój: IV kwartał 2019

Międzylaboratoryjne badania biegłości – analiza i wykorystanie wyników PT/ILC – sterowanie jakością badań w laboratorium badawczym

Busko Zdrój: II kwartał 2019
Busko Zdrój: IV kwartał 2019

Interpretacja świadectw wzorcowań – warsztaty

Warszawa: II kwartał 2019
Warszawa: IV kwartał 2019
Wrocław:    II kwartał 2019
Wrocław:    III kwartał 2019

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL/GLP) – wdrożenie, dokumentowanie i akredytacja

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Wrocław:    II, III i IV kwartał 2019

Doskonalenie umiejętności auditowania wg ISO 17025 – jak nie stracić czujności i wyeliminować błędy

Rzeszów:   II i IV kwartał 2019
Kraków:     III i IV kwartał 2019

Przygotowanie próbek środków spożywczych do różnokierunkowych analiz – źródła najczęściej popełnianych błędów

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:     II, III i IV kwartał 2019

Doskonalenie funkcjonowania pożywkarni, postępowanie ze szczepami odniesienia

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019

Ocena kompetencji technicznych personelu z punktu widzenia auditora

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

Bezpieczne laboratorium – BHP – pracodawcy i pracownika

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

Metrologia – Podstawy teoretyczne, teoria pomiaru i opracowanie wyników badań – warsztaty

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

Metrologia – Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Wrocław:    II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

Walidacja metod badawczych w laboratorium mikrobiologicznym

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Wrocław:    II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

System Zarządzania Jakością – Rola i zadania Kierownika ds. Jakości i Kierownika Technicznego

Warszawa: II, III i IV kwartał 2019
Wrocław:    II, III i IV kwartał 2019
Kraków:      II, III i IV kwartał 2019

 Nie znaleźli Państwo szkolenia, które Was interesuje? Prosimy przesłać propozycję za pomocą poniższego formularza?

…..Dołożymy wszelkich starań, aby zorganizować szkolenie dopasowane do Państwa potrzeb.